atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Fothergilla gardenii L. ‘Harold Epstein’

fotergilla Gardena ‘Harold Epstein’
Fothergilla gardenii Fothergilla gardenii Fothergilla garden… Fothergilla …Fothergilla gardeniiFothergilla gardenii ‘Brian Upchurch’Fothergilla gardenii ‘Blue Mist’
🌸