atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Fothergilla gardenii L. ‘Brian Upchurch’

fotergilla Gardena ‘Brian Upchurch’