atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Erica scoparia L. ssp. azorica (Hochst.) D.A. Webb

Erica Erica Erica EricaEricawrzosiec darlejski "Kramer's Rote" (Erica ×darleyensis ‘Kramer's Rote’)wrzosiec purpurowy (Erica erigena)
Erica scoparia ssp. azorica
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Erica scoparia ssp. azorica
Erica scoparia ssp. azorica

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.14.js - Erica scoparia ssp. azorica; OB Uniw. Wrocławskiego
140608-14
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #5