atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Erica carnea L. ‘Springwood Pink’ [🔉 e·ri·ka *]

wrzosiec czerwony ‘Springwood Pink’
Erica carnea Erica carnea Erica carnea Erica carneaErica carneaErica carnea ‘Golden Starlet’Erica carnea ‘Springwood White’
🌸