takson uprawiany [24]

Eremurus stenophyllus (Boiss. et Buhse) Baker

pustynnik wąskolistny
Eremurus bungei Baker
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 120 cm · kwitnienie: 6

Wymagania: woda · gleba sucha · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · żyzność · podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne