atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cytisus ×praecox ‘Albus’ [🔉 ci·ti·sus]

szczodrzeniec wczesny ‘Albus’
Cytisus ×praecox ‘Albus’
10.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski
Cytisus ×praecox ‘Albus’
Cytisus ×praecox ‘Albus’
Cytisus ×praecox ‘Albus’
Cytisus ×praecox ‘Albus’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170513.31.js - Cytisus ×praecox ‘Albus’; OB Uniw. Wrocławskiego
170513-31
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
/cv. Albus/ #2
znalezisko 20220510.142.22 - Cytisus ×praecox ‘Albus’; Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220510-142
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #3