atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Corylus colchica Albov

Corylus iberica Wittm. ex Kem.-Nath.