atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Chaenostoma cordatum (Thunb.) Benth. ‘Big Pink Improved’

sutera ‘Big Pink Improved’