atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Chaenomeles ×superba (Frahm) Rehder ‘Nicoline’

pigwowiec pośredni ‘Nicoline’