atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Celtis caucasica Willd.

wiązowiec kaukaski
Celtis australis L. ssp. caucasica (Willd.) C.C. Towns.