atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Celastrus rugosus Rehder & E. H. Wilson

Celastrus Celastrus Celastrus CelastrusCelastrusCelastrus hypoleucusCelastrus stephanotiifolius