atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Carex oshimensis Nakai ‘EverColor Everlime’

turzyca oszimska ‘EverColor Everlime’