atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cardiocrinum cordatum (Thunb.) Makino var. glehnii

Cardiocrinum Cardiocrinum Cardiocrinum CardiocrinumCardiocrinumkardiokrynum olbrzymie (Cardiocrinum giganteum)
Cardiocrinum cordatum var. glehnii
12.07.2020, Szczeglacin (Podlasie); copyright © by Paweł Kalinowski
Cardiocrinum cordatum var. glehnii
Cardiocrinum cordatum var. glehnii

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200712.1.pk - Cardiocrinum cordatum var. glehnii; Szczeglacin (Podlasie)
200712-1
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin (Podlasie)/ #2
znalezisko 20200721.1.pk - Cardiocrinum cordatum var. glehnii; Szczeglacin (Podlasie)
200721-1
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin (Podlasie)/ #1