atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Caladium Vent.

kaladium
Araceae Araceae Araceae Araceaekolokazja jadalna (Colocasia esculenta)żółtosocza strzałkowata (Xanthosoma sagittifolium)
🌸🌱
Caladium (kaladium)
18.05.2022, Ogród Botaniczny w Lublinie; copyright © by Marek Snowarski

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Caladium (kaladium)
🌱
pokojowa/szklarniowa
🌿 ozdobne liście

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220518.136.22 - Caladium (kaladium); Ogród Botaniczny w Lublinie
220518-136
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny w Lublinie/
/cv. Cherry Tart/ #4