atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Buxus microphylla Siebold et Zucc. ‘John Baldwin’ [🔉 bu·ksus *]

bukszpan drobnolistny ‘John Baldwin’