atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Betula papyrifera Marsh. ‘Polonica’ [🔉 be·tu·la *]

brzoza papierowa ‘Polonica’