atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Asphodeline taurica (Pall. ex M. Bieb.) Endl.