atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Amana edulis (Miq.) Honda

Amana edulis
07.03.2020, Szczeglacin (Podlasie); copyright © by Paweł Kalinowski
Amana edulis

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080400.2.pk - Amana edulis; Szczeglacin
080400-2
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1
znalezisko 20200307.1.pk - Amana edulis; Szczeglacin (Podlasie)
200307-1
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin (Podlasie)/ #1