atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Alyssum montanum L. ‘Minutissima’

smagliczka pagórkowa ‘Minutissima’