atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ‘Pyramidalis’

olsza czarna ‘Pyramidalis’