fot. wmsz-SAM_5220 (714×866) — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Solanum sisimbriifolium (psianka stuliszolistna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański