fot. wmsz-160331-SAM_4458 (884×799) — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Claytonia perfoliata (klajtonia przeszyta)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański