fot. tpk-TK270009 (884×819) — copyright © by Tomasz Kowalczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Persicaria nepalensis

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.07.2013, okolice Baligrodu
copyright © by Tomasz Kowalczyk