fot. tpk-IMG_6222 (884×605) — copyright © by Tomasz Kowalczyk
gruczołki na spodzie liścia (zielnik)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Persicaria nepalensis

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.09.2013, okolice Baligrodu
copyright © by Tomasz Kowalczyk