fot. tj-maclura-pomifera-04 (764×866) — copyright © by Tomasz Jagielski
niedojrzały owocostan i liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Maclura pomifera (żółtnica pomarańczowa)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.06.2009, Wrocław
copyright © by Tomasz Jagielski