fot. SM-20100505-5-Kerria_japonica-02 (541×728) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.100505-5
boczna gałązka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Kerria japonica (złotlin japoński)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.05.2010, Rzepin
copyright © by Michał Smoczyk