fot. SM-20100424-5-Prunus_cerasus-01 (854×395) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.100424-5
kwitnąca gałązka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cerasus vulgaris (wiśnia pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.04.2010, Rzepin
copyright © by Michał Smoczyk