fot. SM-20090529-1-Hypericum_montanum-01-2 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hypericum montanum (dziurawiec skąpolistny)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ulistnienie
29.05.2009, Równina Torzymska, dolina Pliszki koło Koziczyna · copyright © by Michał Smoczyk