fot. SM-20090509-5-Cardamine_impatiens-03 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cardamine impatiens (rzeżucha niecierpkowa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiaty
09.05.2009, Równina Torzymska, Rzepinek · copyright © by Michał Smoczyk