fot. SM-20090410-2-Carex_digitata-02 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex digitata (turzyca palczasta)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kępa
10.04.2009, Równina Torzymska, Radzików · copyright © by Michał Smoczyk