fot. rkam-Baldellia_ranunculoides_2a_c (744×484) — copyright © by Ryszard Kamiński
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Baldellia ranunculoides (żabienica jaskrowata)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

OB Wrocław
copyright © by Ryszard Kamiński