fot. rk-gryka-011 (541×352) — copyright © by Robert Kiedrowski
kwitnące rośliny
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fagopyrum esculentum

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Robert Kiedrowski