fot. pkob-2017-C._otrubae_jezyczek_14.07.2017 (240×734) — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex cuprina (turzyca nibylisia)
14.07.2017, Obniżenie Nowosolskie, Górzyn
copyright © by Piotr Kobierski