fot. pkob-2017-C._otrubae_3_14.07.2017 (594×866) — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex cuprina (turzyca nibylisia)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.07.2017, Obniżenie Nowosolskie, Górzyn
copyright © by Piotr Kobierski