fot. pkob-2017-C._otrubae_2_14.07.2017 (884×662) — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex cuprina (turzyca nibylisia)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.07.2017, Obniżenie Nowosolskie, Górzyn
copyright © by Piotr Kobierski