fot. pk-Ziziphus_jujuba_Balgarevo_BG_7.09 (614×831) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ziziphus jujuba (głożyna pospolita)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.07.2009, Balgarevo (Bułgaria)
copyright © by Paweł Kalinowski