fot. pk-Viburnum_carlesii_2_OB_10.07 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Viburnum carlesii (kalina koreańska)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2006, ogród botaniczny · copyright © by Paweł Kalinowski