fot. pk-Viburnum_carlesii_1_OB_5.06 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Viburnum carlesii (kalina koreańska)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2006, ogród botaniczny · copyright © by Paweł Kalinowski