fot. pk-Tsuga_diversifolia_OB_PAN_8.08 (799×493) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tsuga diversifolia (choina różnoigłowa)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.08.2008, ogród botaniczny PAN, Powsin
copyright © by Paweł Kalinowski