fot. pk-Triteleia_laxa_1_SZ_6.07 (412×539) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Triteleia laxa

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.2007, Szczeglacin
copyright © by Paweł Kalinowski