fot. pk-Scilla_kladnii_Sinaia_RO_05.07 (529×794) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scilla kladnii (cebulica trójlistna)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.05.2007, Sinaia (Rumunia)
copyright © by Paweł Kalinowski