fot. pk-Phacelia_minor_OB_Berlin_D_07._13_v2 (750×631) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phacelia minor (facelia mniejsza)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2013, OB Berlin (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski