fot. pk-Lepidium_virginicum_2a-_OB_PAN_07.12 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lepidium virginicum (pieprzyca wirgińska)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.07.2012, Ogród Botaniczny PAN, Powsin · copyright © by Paweł Kalinowski