fot. pk-Lepidium_virginicum_1_OB_Kbh_DK_08.11 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 10.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lepidium virginicum (pieprzyca wirgińska)

on This page when logged in
you will see 10.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.08.2011, Ogród Botaniczny w Kopenhadze (Dania) · copyright © by Paweł Kalinowski

« Lepidium virginicum (pieprzyca wirgińska)