fot. pk-Kalopanax_septemlobus_5b_OB_Rogow_10.19_2_ (1709×1171) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Kalopanax septemlobus (kalopanaks siedmioklapowy)

on This page when logged in
you will see 6.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.10.2019, Arboretum w Rogowie
copyright © by Paweł Kalinowski

« Kalopanax septemlobus (kalopanaks siedmioklapowy)