fot. pk-Draba_incana_1_OB_6.06 (464×836) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Draba incana

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.06.2006, Warszawa, Ogród Botaniczny UW
copyright © by Paweł Kalinowski