fot. pk-Dipsacus_sativus_2h_OB_Munchen_D_08.19.JPG (729×563) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dipsacus sativus (szczeć sukiennicza)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.2019, OB Monachium (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski