fot. pk-Diospyros_lotus_1b_OB_Berlin_D_11.19.JPG (547×745) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Diospyros lotus (hurma kaukaska)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.2019, OB Berlin (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski