fot. pk-Cyperus_flavescens_1_OB_Munchen_D_07.12 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 10.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cyperus flavescens (cibora żółta)

on This page when logged in
you will see 10.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.07.2012, Ogród Botaniczny München (Niemcy) · copyright © by Paweł Kalinowski

« Cyperus flavescens (cibora żółta)