fot. pk-Cicer_arietinum_1_OB_6.06 (972×1312) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cicer arietinum (ciecierzyca pospolita)

on This page when logged in
you will see 6.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2006, OB PAN
copyright © by Paweł Kalinowski