fot. pk-Cicer_arietinum_1_OB_6.06 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cicer arietinum (ciecierzyca pospolita)

on This page when logged in
you will see 6.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2006, OB PAN · copyright © by Paweł Kalinowski